Druhy a léčba inkontinence

Na základě různých příčin nekontrolovaného úniku moči byla inkontinence rozdělena do několika druhů a kategorií. Každý druh vyžaduje odlišný způsob léčby i přístup pacienta či ošetřujícího personálu.


Stresová inkontinence

Stresová inkontinence je inkontinence, která je způsobená činnostmi jako kašel, smích, kýchání, cvičení nebo jiné pohyby, které zvyšují intraabdominální (nitrobřišní) tlak a tím i tlak na měchýř. Fyzické změny pocházející z těhotenství, porodu a menopauzy často způsobují stresovou inkontinenci. Je to nejčastější forma inkontinence u žen a je léčitelná.

Měchýř je podporován svaly pánevního dna. Když tyto svaly slábnou, měchýř se může posunout dolů, tlače lehce ven z dna pánve na vaginu. To brání svalům, které obvykle drží močovou trubici uzavřenou, aby byly sevřené nejvíc jak mohou. Proto moč může vytékat do močové trubice během momentů fyzického stresu. Stresová inkontinence se též vyskytne, když slábnou svaly kolem močové trubice.

Stresová inkontinence se může zhoršit během týdne před menstruací. Tehdy snížená hladina estrogenu může vést k nižšímu svalovému tlaku kolem močové trubice, zvyšujíc pravděpodobnost vytékání. Výskyt stresové inkontinence se zvyšuje po menopauze.


Příčina:
oslabený uzávěr močového měchýře - zevní svěrač
K oslabení dochází po těžkém porodu, po vícečetných porodech nebo dlouhotrvající namáhavé fyzické práci, z důvodu chronické zácpy, kašle či vrozené méněcennosti pojivové tkáně

Léčba:
Podle stadia: léky, operace, vhodná tělesná cvičení na posílení svalů pánevního dna.

Doporučené inkontinentní pomůcky:

    vložky              vložky pro muže       vložné pleny     fixační  kalhotky      

Veškeré výrobky můžete zakoupit na našem e-shopu.

 


Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence je nechtěná ztráta moči vyskytující se bez zjevné příčiny při náhlé potřebě močit. Nejčastější příčina urgentní inkontinence jsou nepřiměřené kontrakce měchýře.

Experti popisují tento měchýř jako „nestabilní“, „spastický“ (křečovitý) nebo „hyperaktivní“. Může být použit i termín „reflexní inkontinence“, rezultuje-li z hyperaktivních nervů kontrolujících měchýř.

Pacienti s urgentní inkontinencí mohou trpět inkontinencí během spánku, po vypití většího množství vody, když se dotknou vody nebo slyší ji téct (např. když se myje nádobí nebo se někdo sprchuje).

Nechtěné pohyby svalů měchýře se mohou vyskytnout pro poškození nervů měchýře, nervového systému (míchy a mozku) nebo samotných svalů. Roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, mozková mrtvice a úraz (včetně úrazu během operace) - to vše může poškodit nervy nebo svaly měchýře.


Příčina:
infekce močových cest, patologické změny ve stěně močového měchýře, močové "kamínky", nádor

Léčba:
léky, vhodné posilování zevního svěrače močového měchýře; je důležité zajistit pravidelný přísun tekutin pro podporu činnosti ledvin.

Doporučené inkontinentní pomůcky:

  navlékací kalhotky    kalhotky s lepítky kalhotky s upínacím pásem     vložné pleny

 Veškeré výrobky můžete zakoupit na našem e-shopu.
 

Inkontinence z přetékání

Inkontinence z přeplnění se vyskytne, když pacientův měchýř je vždy plný a proto často propouští moč. Slabé svaly měchýře nebo blokovaná močová trubice může způsobit tento typ inkontinence. Nervové poškození z diabetes nebo jiné nemoci mohou způsobit slabé svaly měchýře a tumory nebo močové kámeny mohou blokovat močovou trubici. Inkontinence z přeplnění se vyskytuje u žen zřídka.


Příčina:
u mužů - zvětšení prostaty, která mechanicky blokuje odtok moči

u žen - zúžení močové trubice (nejčastěji způsobováno pooperačním traumatem při zásahu v oblasti močové trubice)

Léčba:
léky, operace

Doporučené inkontinentní pomůcky:

    vložky              vložky pro muže       vložné pleny     fixační  kalhotky   navlékací kalhotky

Veškeré výrobky můžete zakoupit na našem e-shopu.

 

 

Jiné typy inkontinence:

Funkční inkontinence

Lidé s funkcionální inkontinencí mohou mít problémy s myšlením, pohybem nebo komunikací, které jim brání dosáhnout toaletu. Např. osoba s Alzheimerovou nemocí si může nedostatečně plánovat použití toalety. Osoba na vozíku se nemusí dostat na toaletu načas. Podobné stavy jsou často spojeny s věkem a způsobují některé inkontinence starších žen v ústavech.

 
Stresová a náhlá inkontinence se často vyskytují u žen spolu. Kombinace inkontinence - a tato kombinace zvlášť - se někdy označují jako „smíšená inkontinence“.

„Přechodná inkontinence“ je dočasná verze inkontinence. Může být způsobena léky, infekcemi močového traktu, mentální poruchou, omezenou mobilitou a zaklíněním stolice (silnou zácpou), která může tlačit na močový trakt a blokovat vytékání.

    vložky           vložné pleny   navlékací kalhotky

 Veškeré výrobky můžete zakoupit na našem e-shopu.