Rozdělení dle VZP

Inkontinentní pacienti mají nárok na úhradu absorpčních zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění.

Pomůcky pro inkontinentní pacienty předepisuje smluvní lékař pojišťovny na poukaz. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce a to pouze při prokázané patologické inkontinenci. Úhradu z veřejného zdravotního pojištění a pravidla preskripce absorpčních zdravotnických prostředků stanovuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (příloha č. 3)

Inkontinentnímu pacientovi muže pomůcky předepsat lékař následujících odborností: geriatrie, gynekologie, chirurgie, nefrologie, neurologie, pediatrie, všeobecný praktický lékař nebo urolog. Od 1. 1. 2022 také nově sestra v domácí péči a sestra v lékařských oborech. V případě dětského pacienta může poukaz vystavit praktický lékař pro děti a dorost. Odborný lékař, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, je povinen písemně informovat praktického lékaře pojištěnce o vyšetření a předepsání pomůcky.

Pojištěncům v ústavní péči (hospitalizace) a v odborných léčebnách pojišťovna tyto pomůcky nehradí.

Uvedené pomůcky mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. Tato maximální preskripce se využívá především u pacientů ve stabilizovaném stavu, u kterých je předpoklad účelného využití celého množství. Na jeden poukaz může být předepsán pouze jeden druh pomůcky, poukazů však může být předepsáno více. Lze tedy pomůcky kombinovat. 

Inkontinence je dělena do tří stupňů dle závažnosti postižění - lehká (I), střední (II) a těžká (III). Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti na ošetřování a zajištění inkontinentního pacienta. Stupeň inkontinence je stanoven na základě úniku moči v mililitrech v průběhu 24 hodin.

 


I. stupeň - lehká

Do této kategorie patří především stresová inkontinence. Používání pomůcek je nepravidelné.


Jaké jsou ztráty moče?
50 - 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin

Kdy dochází k úniku moče?
Při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů.

Jaké jsou úhrady pro pacienta?

Pojišťovna hradí měsíčně maximálně 150 ks nebo nejvýše do finančního limitu 529,- Kč (včetně spoluúčasti 15%)


Doporučené inkontinentní pomůcky:

    vložky              vložky pro muže       vložné pleny     fixační  kalhotky      

 

 


II. stupeň - střední

Do této kategorie se řadí urgentní typy inkontinence. Používání pomůcek je nutné denně.


Jaké jsou ztráty moče?
Mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin + fekální inkontinence

Kdy dochází k úniku moče?
Při změně polohy, při běhu, chůzi, chůzi po schodech, při fyzické námaze.

Jaké jsou úhrady?

Pojišťovna hradí maximálně 150 ks měsíčně nebo nejvýše do finančního limitu 947,84,- Kč (včetně spoluúčasti 5%)


Doporučené inkontinentní pomůcky:

    vložné pleny     fixační kalhotky      navlékací kalhotky Intime / Level 4

 


III. stupeň - těžká

Do této kategorie se řadí urgentní typy inkontinence v pokročilém stadiu, spojené také s inkontinencí stolice. Používání pomůcek je trvalou nutností.

Jaké jsou ztráty moče?
Větší než 200 ml za 24 hodiny + smíšená inkontinence

Kdy dochází k úniku moče?
Moč, případně stolice uniká při minimální fyzické námaze nebo trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.

Jaké jsou úhrady?

Pojišťovna hradí maximálně 150 ks měsíčně nebo nejvýše do finančního limitu 1734,38,- Kč  (včetně spoluúčasti 2%).


Podložky absorpční s absorpční plochou od 40 cm x 60 cm do 60 cm x 90 cm je hrazeno maximálně 30 kusů/měsíc, úhradový limit včetně spolúčasti je
 25 % a v závislosti na konečné ceně v místě prodeje.


Doporučené inkontinentní pomůcky:

  navlékací kalhotky    kalhotky s lepítky kalhotky s upínacím pásem

 

 Kusový i finanční limit u každého stupně inkontinence je nutné dodržovat a nelze ho překročit. Platí ten limit, jehož pacient dosáhne při čerpání těchto pomůcek dříve – buďto finanční, nebo kusový.