Rozdělení dle VZP

Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti PRL, URN, GYN, NEU, GER na poukaz. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce a to pouze při prokázané patologické inkontinenci.

Odborný lékař, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, je povinen písemně informovat praktického lékaře pojištěnce o vyšetření a předepsání pomůcky.

Pojištěncům v ústavní péči (hospitalizace) a v odborných léčebnách pojišťovna tyto pomůcky nehradí.

Uvedené pomůcky mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. Tato maximální preskripce se využívá především u pacientů ve stabilizovaném stavu, u kterých je předpoklad účelného využití celého množství.

Pomůcky pro inkontinentní jsou děleny na savé, sběrné a obstrukční.

Indikací pro předpis na pomůcky pro inkontinentní pacienty je inkontinence dělená do tří stupňů na lehkou, střední a těžkou. Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti na ošetřování a zajištění inkontinentního pacienta.

 


I. stupeň

Do této kategorie patří především stresová inkontinence všech stupňů. Používání pomůcek je nepravidelné, únik moči nastává při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů.
Pro tuto kategorii jsou určeny vložky pro lehkou inkontinenci.


Jaké jsou ztráty moče?
50 - 100 ml (včetně) v průběhu 4 hodin, SKP = 1

Kdy dochází k úniku moče?
Při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů.

Jaké jsou úhrady?

Vložky: max. 150 ks měsíčně - nejvýše do 450,- Kč


Doporučené inkontinentní pomůcky:

    vložky              vložky pro muže       vložné pleny     fixační  kalhotky      

 

 


II. stupeň

Do této kategorie se řadí ostatní typy inkontinence, zejména u mobilních pacientů. Používání pomůcek je nutné denně. Jako zdravotní pomůcky jsou určeny pleny absorpční.

Jaké jsou ztráty moče?
Mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 4 hodin, SKP = 2.

Kdy dochází k úniku moče?
Při změně polohy, při běhu, chůzi, chůzi po schodech, při fyzické námaze.

Jaké jsou úhrady?

Pleny vložné, vložky: max. 150 ks měsíčně - nejvýše do 900,- Kč
Fixační kalhotky: max. 24 ks ročně - nejvýše do 190,- Kč

Doporučené inkontinentní pomůcky:

    vložné pleny     fixační kalhotky


III. stupeň

Jsou zde zahrnuty ostatní typy inkontinence v pokročilém stadiu, především u ležících pacientů, spojené také s inkontinencí stolice, a to především u ležících pacientů. Používání pomůcek je trvalou nutností.
Využívány jsou kalhotky a podložky..
Jaké jsou ztráty moče?
Větší než 200 ml za 4 hodiny, případně kombinované s retencí stolice.

Kdy dochází k úniku moče?
Moč, příp. stolice uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.

Jaké jsou úhrady?

Plenkové kalhotky: max. 150 ks měsíčně - nejvýše do 1700,- Kč
Podložky absorpční s absorpční plochou od 40 cm x 60 cm do 60 cm x 90 cm - SKP = 3 je hrazeno: max. 60 kusů/měsíc, úhrada ve výši 75 % konečné ceny; mimo rámec úhradového limitu pro těžkou inkontinenci (1700 Kč/měsíc)

Doporučené inkontinentní pomůcky:

  navlékací kalhotky    kalhotky s lepítky kalhotky s upínacím pásem