Obecně o inkontinenci

Co je inkontinence?

Inkontinence je stav, při němž člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči nebo stolice z těla. Inkontinencí (mimovolným únikem moči) trpí nezanedbatelné procento populace, od dětí po ženy a muže, a to v jakémkoliv věku.

Co je příčinou?

Ve většině případů nekontrolovaného úniku moči z měchýře je porucha "uzávěrového aparátu močového měchýře", zevního svěrače, ochabnutí svalů pánevního dna i močové trubice.

Močový měchýř je dutý svalový orgán, který mění svůj tvar podle toho, kolik je v něm tekutiny - moči.Vejde se do něj kolem půl litru tekutiny, avšak již při 150 ml pociťuje člověk nucení na moč. Vyprazdňování měchýře je složitý děj, do kterého jsou zapojeny autonomní nervy, dolní úsek bederní míchy a v neposlední řadě svalovina močového měchýře. Rozhodující pro vyprázdnění je stah stěny měchýře a uvolnění zevního svěrače - kruhového svalu, který je umístěn pod měchýřem. Činnost tohoto svěrače je člověk schopen ovládat.

Mohou však nastat situace, kdy člověk ztrácí kontrolu při procesu vyprazdňování. Příčin může být několik, např. těžké a opakující se porody, těžká fyzická námaha, úrazy mozku a míchy, vyhřezlé meziobratlové ploténky či astma a chronická zácpa.

 

Diagnostika inkontinence

Pacienti s inkontinencí by měli navštívit specialistu v oboru. Urologové se specializují na močový trakt a někteří urologové se dále specializují na ženský močový trakt. Gynekologové a porodníci se specializují na ženský reprodukční trakt a porod. Urogynekolog se soustřeďuje na urologické problémy žen. Obvodní doktoři a internisté prohlížejí pacienty pro všechny typy problémů a mohou pacienta doporučit danému specialistovi.

Pečlivý záznam historie je podstatný zvlášť v případech vypouštění a přetékání moči, protože naznačuje typ inkontinence. Jiné důležité ukazatele zahrnují napínání a neklid, použití léků, nedávnou operaci a nemoc.

Fyzikální vyšetření se soustředí na pozorování medicínských znaků způsobujících inkontinenci jako jsou tumory blokující močový trakt, zaklínění stolice a slabé reflexy nebo vnímání, co může být důkazem nervové příčiny.

Často prováděný test je měření objemu měchýře a residuální (zbylé) moči na důkaz slabě fungujících svalů měchýře.

Jiné testy:

  • Stresový test - pacient relaxuje, pak silně kašle a doktor kontroluje ztrátu moče.
  • Rozbor moči (urinalýza) - moč je testována na důkaz infekce, močových kámenů, nebo jiných podobných příčin.
  • Krevní testy - odebraná krev se pošle do laboratoře a hledají se substance související s inkontinencí.
  • Ultrazvuk - zvukové vlny se používají na „pozorování“ ledvin, močovodů, měchýře a močové trubice.
  • Cystoskopie - tenká rourka s malou kamerou se vloží do močové trubice a zaznamená vnitřek močové trubice a měchýře.
  • Urodynamika - různé techniky měří tlak v měchýři a proud moči.

Pacienti jsou často požádáni vést si deník na 1 den nebo víc - až týden na záznam případů vytékání, zapisujíc časy a množství produkované moči.